Ett första inlägg!

Här är det tänkt att det ska finnas idéer och instruktioner för hur vi kan arbeta med IKT, dvs informations- och kommunikationsteknik, i undervisningen.