Skapa fantasifulla berättelser i Storybird

Webbsidan Storybird, som fungerar på både dator och iPad låter medlemmarna välja bland en mängd välgjorda illustrationer för att skapa egna berättelser. Det går lätt att skapa ett lärarkonto när man registrerar sig som medlem, och därifrån kan man både koppla individuella elevkonton och elevuppgifter. Allt detta alldeles gratis!

Utbudet av bilder som finns att välja på är stort, och de är uttrycksfulla, välgjorda och väcker såväl fantasi som inspiration.

Resultatet blir en snygg sagobok med professionella illustrationer. Det går att använda ett helt ”set” med bilder ur en och samma serie eller blanda bilder av olika illustratörer i en och samma saga.
Man kan självklart också använda bilderna som berättarstöd, eller diskutera olika situtationer med barnen utifrån dem. För barn som har svårt att komma igång eller skriva och fantisera fritt kan de tjäna som inspiration, och de kan också vara bra för att öva på att ha en röd tråd i sin berättelse, genom att diskutera hur man ska knyta ihop de olika bilderna. Ett annat användningsområde kan vara i språkundervisningen, för att öva på att skriva berättande texter på ett främmande språk.
Det finns också många färdiga berättelser av andra medlemmar som man kan använda, till exempel som högläsningssaga på interaktiv tavla, och ge alla barn möjlighet att följa med i både text och bild.

Ett exempel på en fin liten engelskspråkig saga om fantasi som någon har gjort till sin son, varifrån bland annat illustrationerna ovan är hämtade:

Här finns en kort berättelse jag gjort, utifrån en bildserie med små igelkottar: Berättelsen om den ensamma igelkotten och lillkusinen

Dessa punkter ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska kan man till exempel arbeta med genom Storybird:

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar
 • Att skriva på dator(/iPad)
 • Språkets struktur
 • Att lyssna och återberätta
 • Muntliga presentationer om vardagsnära ämnen
 • Berättande texters budskap,uppbyggnad och innehåll.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

Matteappen ”Fetch! Lunch rush!”

”Fetch! Lunch rush” är en gratis-app för iPhone, som fungerar lika bra på iPad.  Utgivare är  PBS Kids som också ligger bakom en rad andra pedagogiska appar. 
Huvudperson i spelet är den tecknade hunden Ruff Ruffman som har både egen tv-show och hemsida.

Spelet går ut på att lösa matteuppgifter och därefter använda svaret för att scanna in en bild (som laddas ner från PBS hemsida) .

Bilderna skrivs ut och sätts upp i klassrummet på varierande platser (förslagsvis inte i nummerordning). När eleven löst mattetalet i appen ska den hitta den lapp som visar talets svar och scanna den med den inbyggda kameraappen. Det är nu magin händer! I kameran syns nu inte bara den utskrivna bild av ett tal som man håller appen över, utan också motsvarande antal svävande sushibitar.

(Bilden visar hur det ser ut när sushibitarna dyker upp när man håller kameran i appen över en av spelbrickorna.) Om antalet är rätt levereras de som lunch till filmteamet i Hollywood och man har klarat sitt uppdrag.
Det går att vara upp till fyra spelare per iPad/iPhone, vilket gör appen användbar även i en större grupp. Då turas spelarna om att lösa talen en i taget, vilket appen håller reda på. Eftersom talen bara är addition och subtraktion med talen 1-10 passar den bäst för barn som behöver öva på tio-kamraterna, eller som samarbetsövning när det gäller att hitta rätt lapp att scanna. Appen innehåller ingen reklam eller in app-purchases, men har en länk till PBS Kids övriga appar på första sidan.

Passar bäst för: Lågstadieelever.


+ Appen har ”tecknad film- känsla”, det är häftigt med de svävande sushibitarna, tempot är högt och det går att tävla både ensam och att göra uppgifterna i lag.
+ Ett roligt sätt att nöta in tiokamraterna och addition/subtraktion 0-10.
– Det kan bli en del spring om det är ett gäng med mycket tävlingskänsla.
– Det är enkla tal, så för den som är säker på tiokamraterna och talen går det väldigt fort att komma på svaret.

Dessa delar av läroplanen i matematik för åk 1-3 berörs i appen

Ur det centrala innehållet:
Taluppfattning och tals användning : naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer
Algebra: Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Problemlösning: Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Ur undervisningens syfte:
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Eleverna ska ger förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dess kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Sexor lär sig sökteknik

Googles sökmotor. Om man vet hur man gör för att få fram information blir man inte så sugen på att använda knappen ”Jag har tur”…

I nya läroplanen står det att eleverna ska lära sig att söka information. Att lära sig att söka på nätet? Behövs det? Idag kan väl varenda människa googla? Det har ju till och med blivit ett eget verb?
Så kan man se det. Men faktum är att det är stor skillnad på att bara på måfå slå in ett ord i webbläsaren och  hoppas på att rätt resultat är överst bland de över 6 miljoner  träffar man till exempel får upp om man söker på vulkanen Vesuvius när man skriver in det i sökfönstret på Google. 
Den här veckan har därför alla sjätteklasserna på Johannes hunnit gå igenom hur man kan göra för att få fram det resultat man vill ha, utan att behöva läsa 6 miljoner sidor. För det finns sätt att göra det på. Först måste man bara förstå att fler sidor i sökresultatet inte alls är något bra, utan att det som är bäst är att få den information man behöver. Även om det innebär att det bara är en enda sida på hela internet.
Vi började med att prata om Wikipedia. De flesta visste att Wikipedia inte är en hundraaprocentigt säker källa till kunskap, eftersom vem som helst kan gå in och redigera artiklarna där. Många visste också om att orsaken till att Wikipedia oftast hamnar överst i Googles sökningar är att många använder sidan, och att många länkar till den– båda sakerna är faktorer som ger en sida högre rankning i Googles sökresultat. Vad få visste var att man kan styra sökresultaten genom att ange olika operatorer i sökfältet.

Så hur kan man göra sina sökningar mer effektiva?

 • Vi började med att söka på Volcano Vesuvius: Det ger 1 150 000 träffar.
 • Sedan sökte vi med operatorn (minustecken). Då får vi allt som rör vulkaner, men inte sidor som berör vulkanen Vesuvius. Vår sökning var alltså Volcano -Vesuvius. Då blev resultatet 157 miljoner…
 • Volcano  -Vesuvius ”Etna” gav istället 3,9 miljoner resultat, som handlade om vulkaner och berörde vulkanen Etna i texten, men däremot inte vulkanen Vesuvius.
 • Om man vill söka på en bestämd webbsida efter något särskilt, tittade vi på hur man skriver då i Googles sökfält. En sökning på matsalen site:www.johannesskola.stockholm.se kommer till exempel visa allt som finns där ordet ”matsalen” förekommer på Johannes skolas hemsida. Det här kan man förstås använda om man misstänker att det finns något om det man söker efter på en särskild sida. Till exempel om man letar svar på något i NO-ämnena. Då kan det ofta finnas en poäng i att söka på Naturhistoriska riksmuséets hemsida.
 • Man kan också söka efter en särskild filtyp genom att ange filetype:pdf.
  matsalen filetype:pdf site:www.johannesskola.stockholm.se
  ger oss fem resultat: samtliga är pdf-dokument, på Johannes skolas hemsida, där matsalen nämns.
 • Man kan också söka på andra filtyper, till exempel Powerpoint, vars filändelse är ppt. En sökning på volcano filetype:ppt ger oss 12 600 powerpointpresentationer om vulkaner…
 • Om man undrar över en förkortning eller ett ord kan man också söka med hjälp av ordet define: . Man kanske undrar vad den senaste hypen i undervisning, ”flipped classroom” innebär. Då kan man söka på define:”flipped classroom” och få 650 000 träffar på det där modellen förklaras. (Jämför det med att bara skriva in flipped classroom och hantera de fyra miljoner träffar det ger…)

Och så tittade vi på den praktiska funktionen kalkylator, som finns inbyggd i webbläsaren. Bara skriv in talet du behöver räkna ut i webbläsaren så levererar den svaret! Slår man in 5+78/2-68*18= är bilden nedan resultatet: 

  För den som får blodad tand av detta finns det en mängd operatorer att använda i sökandet. Bästa sättet att hitta dem är nog… att söka på Google…
  /Susannah

  Mängder av lektionsförslag på PBS Teachers

  PBS Teachers , som ligger bakom appen ”Lunch! Fetch…” Som jag skriver om i ett senare inlägg, finns en sida med en hel del användbart klassrumsmaterial, sorterat efter årskurs och ämne. Det är allt från ”Word of the Day” till kompletta lektionsplaneringar för ”Newpapers in the Digital Age”. Det finnsockså en del pedagogiska onlinespel, framför allt för de yngre eleverna. En del av dem fungerar bra att göra tillsammans på digital tavla.

  Eftersom materialet är på engelska utgår jag från att åldersindelningarna skulle
  fungera bra för Johannes engelskspråkiga klasser, men samtidigt kan säkert vissa saker gå att använda för ”fel” ålder framför allt i engelskundervisningen, eller som inspirationskälla för den egna undervisningen på svenska.
  + Oändligt med lektionsförslag, spel och lektionsplaneringar att inspireras av.
  + Det är lätt att söka på ämne och årskurs.
  – En del spel och filmer är rätt högljudda (men tilltalar säkert de yngre barnen som då är målgruppen).
  – En del videos går bara att se i USA.