Säker på nätet

Det här materialet, från Statens Medieråd, har jag jobbat med i hela årskurs 5 och delar av årskurs 6 på sistone. Det har gett upphov till jättebra diskussioner med barnen om hur de beter sig … Fortsätt läsa Säker på nätet