Julkalender för lärare, del 5- Orkesterns instrument!

Som före detta klassisk musiker brinner jag förstås lite extra för musikämnet, Jag brukade ägna en ganska lång period med mina elever på mellanstadiet åt orkesterns instrument, och gläds därför lite extra åt alla gamla vänner i Filharmoniska orkestern, som dyker upp i de här fina filmerna om orkesterinstrumenten! Guld värt, särskilt för de elever som kanske aldrig kommer till ett konserthus, och får se en orkester spela!

Filharmonins informationstext:

Kungliga Filharmonikerna presenterar orkesterns instrument är en serie lekfulla filmer om hur instrumenten som används i en symfoniorkester fungerar och klingar. I varje film visar och berättar musikerna om sina instrument samt spelar ett eller flera musikstycken tillsammans.

I Kungliga Filharmonikerna finns flera av landets och världens allra främsta orkestermusiker, som också var och en personligen brinner för att dela med sig och berätta om sina instrument och sin musik för nya generationer. I en serie filmer, en för respektive instrumentgrupp, finns här ett klingande undervisningsmaterial i ämnet musik.
Filmerna är i första hand tänkta för elever i år 1-3, där man bland annat skall lära sig om stråk-, träblås-, brass- och slagverksinstrumenten och hur de fungerar. Filmerna är ca 5 minuter långa.”

Själv skulle jag nog spontant säga att filmerna är precis lika användbara på mellanstadiet.

Ur Lgr11, centrala innehållet i musik:

Musikens sammanhang och funktioner åk 1-3:

 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. 

• Hur instrumenten låter och ser ut

åk 4-6:
• Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

åk 7-9:

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Ur syfte:

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Extra förtjust är jag förstås som före detta flöjtist… 

/Sanna

Kommentera