Lite tankar kring användandet av IKT

Ibland funderar jag över om vi inte ofta missar hela poängen med IKT. Eller om jag är ovanligt analog för att vara IKT-pedagog…?
Kanske är det journalisten i mig som mest vill se IKT som ett verktyg. Inte som ett självändamål. Jag tycker att användandet av digitala verktyg ger fantastiska möjligheter, men att jag förvånansvärt sällan sett det användas på ett sätt där det finns en konkret pedagogisk idé bakom.  Där det digitala så att säga skapar ett mervärde.

Jag har också funderat på om det inte är så att det egentligen finns två sorters IKT. Den ena, där det är eleven som använder de digitala verktygen, och den andra, där de digitala verktygen finns till för att göra lärarens arbete enklare, eller bättre ur ett undervisningsperspektiv. Jag tror utvecklandet av användandet skulle tjäna på att man ibland frågade sig vilket av dessa områden man siktar in sig på. Båda är bra, men det är lätt att blanda ihop dem.

Just nu gör jag bland annat ett undervisningsmaterial om Keynote för skolans elever, och pysslar med en kursplan i digitala kunskaper för alla skolans årskurser. I båda de uppgifterna tycker jag ovanstående är högaktuellt. Det är lätt att bara använda Keynote eller Powerpoint som ett sätt att få det att se häftigt ut. Som att ens elever verkligen kan något. Utmaningen är att få presentationen att göra så att de faktiskt lärt sig mer om ämnet de redovisar om (inte om Keynote…) än om de hade gjort en gammal hederlig väggplansch i A3-format. Samma sak med den digitala kursplanen: Vilka kunskaper ska eleverna ha– och varför?

Kommentera