Modeord i IKT-svängen: MOOC


Det finns en rad uttryck som det är inne att slänga sig med just nu. För den som inte är införstådd med alla förkortningar låter det som rena grekiskan. (Hur många vet till exempel egentligen att IKT står för informations- och kommunikationsteknologi?) Ett annat uttryck som används mycket just nu är MOOC, som uttalas som om det vore ett exotiskt djur. ”Där borta ser vi en mook”, typ. Självklart har det också fått en pluralform: MOOC:ar.
För dig som inte vågat fråga när du hört uttrycket- eller som misstänkt att det faktiskt är ett exotiskt djur- tänkte jag nu berätta vad en MOOC är!

MOOC- Massive Open Online Course
Ur Wikipedias text om MOOC:

Mooc (eng. Massive Open Online Course), storskalig, öppen och nätbaserad kurs, är en avgiftsfri distanskurs som kan läsas av tusentals kursdeltagare till liten lärarinsats. Undervisningen finansieras genom avgift för tilläggstjänster, exempelvis examination. Förutom en omfattande mängd traditionellt kursmaterial för e-lärande såsom inspelade videolektioner, baseras mooc-kurser på interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser dessa enskilt eller i grupp och erhåller snabbt återkoppling av varandra eller genom automaträttning. Vanligen används lärplattformar som är särskilt avpassade för ändamålet.

En MOOC är alltså en nätbaserad, öppen,(vanligen) avgiftsfri kurs, som alla kan anmäla sig till. En stor del av dessa kurser ges av universitet och högskolor- du kan till exempel gå kurser på Harvard- men de förekommer nu på alla utbildningsnivåer. Ämnena är mycket varierande, och är allt från mycket enkla grundkurser till avancerade kurser som kräver förkunskaper. Det finns också mer ”öppna” ämnen.
Ibland används olika sätt för att verifiera kunskaperna- ibland finansieras kurserna av att de som vill få ut ett certifikat får betala för dem, och ibland används t.ex Open Badges för att man ska kunna verifiera sina kunskaper. Här kan du läsa mer om vad Open Badges innebär, och här kan du läsa mer om utvecklingen av MOOC i Sverige.
Här kan du hitta en lista över MOOC:s över hela världen, och här hittar du till exempel Lunds Universitets MOOC.

EDX (bilden ovan) kan du hitta ett stort kursutbud över hela världen. Vad sägs om gratis fortbildning från Harvard eller Berkeley, till exempel?

Detta är en del av det jag hittar i kategorin ”teaching” på deras sida till exempel:

Du kan också hitta massor av kurser på den snarlika sidan Coursera, men där kostar de vanligtvis några hundralappar.

Exempel på MOOC för lärare

Bedömning och betyg- Karlstad universitet
Skolverket har en rad utbildningar på sin sida
Internetstiftelsen har en mängd öppna kurser för lärare
Apple ger möjlighet att certifiera sig som Apple Teacher genom nätbaserade utbildningar (Återkommer till det i ett senare, separat inlägg.)

Kommentera