Säker på nätet

Det här materialet, från Statens Medieråd, har jag jobbat med i hela årskurs 5 och delar av årskurs 6 på sistone. Det har gett upphov till jättebra diskussioner med barnen om hur de beter sig mot varandra, och också gett en bättre bild av vad de vet om nätsäkerhet till exempel. Diskusionskorten och känslobarometern i materialet hade en hel del klockrena frågor, och ”platsbytarövningen” med påståenden var ett utmärkt sätt att ta reda på vad de gör på nätet.

Kommentera