Filmfestival på Johannes skola!

För att fokusera på hur vi kan fördjupa elevernas kunskaper med IKT med enkla medel anordnar vi en filmfestival under hösten! Förhoppningen är att eleverna, genom att få se varandras material också ska inspireras och lära av varandra.

Meningen är att filmandet ska vara en del i den vanliga undervisningen, inte något som ”läggs ovanpå”. Försök tänka ut moment där det känns naturligt och skulle passa att göra en film för att fördjupa elevernas kunskaper!
Jag kommer att bidra med lektionsförslag för inspiration och input, och är gärna med och jobbar ute i klasserna i projektet!

Kommentera