Google på Internetdagarna

David Mothander från Google berättar om Googles tanke: Att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla.
För att göra tjänsterna mer relevanta sparas fakta om användaren- för att tex ge relevanta söksvar 
Diskutera vad integritet innebär i en digital kontext? Hur får vi dem att förstå vad det innebär att dela ett kort? Hur lär vi barn källkritik?

David Mothander diskuterar orsakerna till varför tjänsterna hänger ihop inom Google, och förklarar vad dataportabilitet innebär. Han nämner också det yttersta valet om man inte är nöjd med användaravtalen: att lämna Google. Google är inte störst i alla länder- så nära som i Norge finns en annan sökmotor som har halva marknaden.

När det gäller sökningar har Google prioriterat sökbarhet- där de ju bara speglar vad som finns på nätet- där finns inte åldersgräns. Google ansvarar inte för innehållet. På Googles egna tjänster är det 13 år som är åldersgräns, eftersom företaget är amerikanskt. Ur ett integritetsperspektiv diskuteras enligt David Mothander att i Bryssel att sätta 18-årsgräns på att använda internet i eget namn. 

Kommentera