Idag är det teckenspråkets dag!

Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk, påminner Språkrådet om idag. I och med det var Sverige först i världen med att erkänna teckenspråket som officiellt språk.

För den som vill arbeta med det i klassrummet finns två gratisappar:
Teckenlex Free och sidan Svenskt teckenspråkslexikon (som också finns som gratis app ). På Svenskt teckenspråkslexikon finns för övrigt också en mängd länkar till andra sidor på nätet  med information om teckenspråk.
Läs mer på Språkrådets sida.

Kommentera