Kristina Alexanderson om elevers integritet på nätet

Kristina Alexanderson, chef för internet skolan på .SE (stiftelsen för infrastruktur) poängterar hur svårt det är att hantera integritetsproblematik. I verkliga livet lär vi oss genom att testa vilka vi kan lita på och bedömer utifrån situation och person. Som alltidillustrerat med hennes fantastiska stormtrooper(?)-bilder!

Kristina: Tekniken påverkar integritetsbegreppet och hur vi förhåller oss till integritet. (Internet glömmer inte.) 

Skolverkets senaste rapport visar att ett stort antal elever anser att de inte fått lära sig källkritik i skolan. Det rimmar illa med att eleverna samtidigt svarar att de främst använder internet för att söka information. Det är ytterligare en fråga för skolan att fundera över. 
Vi lär oss internet genom att använda internet, anser Kristina Alexanderson. På Webbstjärnan finns också lärarhandledningar för att arbeta med integritet på nätet. 

Kommentera