Ny termin!

Nu är den nya terminen här, och arbetet med att utveckla vårt IKT-arbete fortsätter! Den här terminen är planen att gå ifrån app-tänket lite, och istället framför allt fokusera på att använda iPadens grundfunktioner. Det vill säga att skriva, dokumentera och använda kameran.Vi kommer därför att fokusera på att alla lärare ska känna sig trygga med att hantera iPadsen, kunna hantera att arbeta i Pages och veta hur man använder filmfunktionerna och iMovie. Tanken är att alla klasser, på ett eller annat sätt, ska hinna producera en eller flera filmer inom valfritt ämne, för att det hela till slut ska utmynna i en gemensam filmfestival, där eleverna- och såklart även de vuxna- har möjlighet att se varandras alster.

Jag vill också att alla klasser i någon situation under terminen arbetar med QR-koder, för att eleverna ska ha kunskap om hur sådana fungerar. Det påbörjades i liten skala redan förra terminen, och i en klass har vi redan gjort ett sådant projekt. I en av föreskoleklasserna spelade vi in alla elever när de berättade om sig själva.
Här intill har vi en elev, Henry, som berättar om sig själv, skolan och sin familj.
För den som inte vet hur QR- koder fungerar eller inte har en QR-läsare tillgänglig går det också bra att lyssna här.

När ni arbetar med filmerna är det meningen att de ska vara ett komplement till den befintliga planerade undervisningen, inte något som ska vara ett extramoment. Längre ner i bloggen har jag skrivit lektionsförslag för en del ämnen, med exempel på hur man kan använda sig av film knutet till kursplanen.

Kommentera