Perspektiv från Rädda Barnen som lektionsunderlag

På Rädda Barnens sida www.livetslotteri.se går det att lotta fram att ”födas i ett annat land”- och få statistik och information om hur ditt liv skulle kunna tänkas ha sett ut då. Det finns inloggning med Facebook, men du kan välja att bara skriva ett påhittat eller eget namn också. Jag valde ”Sanna Test” i exemplet ovan, då jag inte ville koppla mitt Fb-konto.
Livets lotteri är perfekt att använda för att skapa perspektiv på tillvaron i klassrummet. Använd som diskussionsunderlag, låt barnen skriva om sin nya fiktiva personlighet- hur skulle dagen ha sett ut? Låt dem ta reda på mer om landet de tilldelats, göra presentationer i Keynote t.ex. och berätta för klasskompisar. Gör iMoviefilmer där de kan lägga på berättarröst om de inte vill redovisa framför tavlan. I samhällskunskap kan de ta reda på mer om landet: Är det demokrati eller diktatur? Är det krig? Varför? Sedan hur länge? Är landet rikt eller fattigt?
I geografi kan de ta reda på mer om landets läge på kartan: Var ligger landet? Vilken världsdel? Hur ser landet ut? Berg? Kuster? Vegetation?

Eftersom sidan är gjord i Flash funkar den inte på iPad om den inte besöks via någon flashsimulerande app, som till exempel Puffin.

Kommentera