Skype i klassrummet- Mystery Skype

Ett användbart verktyg i klassrummet är Skype. Mängder av klasser över hela jordklotet använder det, och möjligheterna att öva kommunikation, geografi och skapa nya kontakter är oändliga. Ett sätt att använda Skype är frågeleken Mystery Skype.
Skypes sida föreslår att man kan använda leken på tre sätt. På Skypes sida för skolor finns möjligheten att efterlysa andra klasser att kommunicera med över hela världen, men det går självklart också att efterlysa svenska klasser via Twitter, Facebook och sitt eget nätverk. 

1. Tjugo frågor
Rekommenderas för nybörjare och yngre barn Elever i varje klass får förbereda 20 frågor och ungefär 5-10 ledtrådar till den andra klassen innan de ringer varandra. Klasserna försöker lista ut var de andra är utifrån svaren de får på frågorna och de extra ledtrådarna. Sedan kan de lägga till fler frågor och extra ledtrådar. Det är också ett bra sätt för de egna eleverna att få ökad kunskap om området där de bor.

2. Ja eller nej 
Rekommenderas för mer erfarna klasser Klasserna får bara fråga varandra frågor som kan ge ja- eller nejsvar. Antalet frågor kan begränsas till ett visst antal, tex 20, om man vill öka utmaningen yttereligare. De här lektionerna kan vara mer spontana och tvingar eleverna att improvisera mer eftersom frågorna inte är förberedda.

3. Mystery Skypejobb 
Rekommenderas för erfarna klasser Ibland kan det underlätta att tilldela eleverna olika roller, för att få eleverna att arbeta bättre som grupp, och få eleverna mer engagerade. Eleverna kan till exempel få rollen av frågeställare, bloggare, fotografer osv.

Vad behöver man?
Kontrollera att din dator har senaste versionen av Skype installerad. Den behöver också ha en inbyggd eller extern webbkamera och mikrofon. Du kan också använda en Ipad. Det är bra om eleverna har tillgång till kartor, jordglober och datorer eller iPads så att de kan söka på internet för att försöka lista ut var den andra klassen är. Här kan man läsa mer om hur det fungerar:
 https://education.skype.com/mysteryskype/how-it-works#nav
Det är bra att ha provskypat med den andra läraren innan ni kör ”skarpt läge” med barnen. Avsätt också tid både före och efter för att prata med eleverna om hur det gick, vad man kan göra bättre eller sämre, hur de tyckte att det kändes, sammanfatta och så vidare.
Det kan vara roligt att ha en karta i klassrummet att märka ut var de klasserna ni skypat med bor. Det ger också eleverna en möjlighet att visuellt memorera just de platserna.

Här kan man leta nya internationella skypekompisar till sin klass!

Det finns också flera facebookgrupper för lärare som använder Skype i klassrummet, där man kan efterlysa skypeutbyten.

Förslag på saker man kan göra med Skype:

  • Öva språk- låt eleverna ställa frågor och berätta enkelt om sig själva. Går ju också att göra med en svensk klass för att öva på ett gemensamt främmande språk, tex engelska, franska, spanska, tyska etc.
  • Kontakta klasser i andra länder för att jämföra olikheter och likheter i klimat, språk, skolgång, lära varandra sånger, öva engelskan, lära sig mer om andra länders traditioner och religioner.
  • Om det finns någon eller några elever från ett annat land än Sverige i klassen kan man också kontakta en klass i elevens land, för att öka förståelsen i den egna klassen för var den kommer ifrån, och låta den visa sina kunskaper.
  • Ge andra klasser utmaningar- och få egna. Ge varandra frågor inom ett bestämt ämne som båda klasserna arbetar med, som ska redovisas i  nästa skypesamtal. Kräver att lärarna stämt av innan att de arbetar med något gemensamt område.
  • Skypa med klasser i olika landskap när ni läser Sveriges geografi.
  • Skypa med klasser på olika ställen i landet och världen när ni läser om klimatet.
  • Leta rätt på skypeklassens skola på Google Earth och se hur det ser ut.
Här kan man läsa mer om skypeappen för ipad och iphone. 


Kommentera