Tiokamraterna, två varianter!

Jag fortsätter att testa Zondle. Här är ett litet spel med tiokamraterna. Ett gäng små skalbaggar ska komma i mål, och ju fortare du hittar tiokamraten till den siffra som visas, desto snabbare är din skalbagge:


zondle – games to support learning

Det är enkelt att ändra det man matat in som frågor till en annan spelmall. Här är samma frågor,det handlar fortfarande om tiokamraterna- men istället inlagda i en fotbollsmall!


zondle – games to support learning

Kommentera