Kahoot för att öva på svåra ord!

Enligt forskarna blir unga allt sämre på att förstå svåra ord, något media rapporterat om på sistone, i anslutning till Högskoleprovet. Bland annat kan man läsa mer om detta här.  Det tros bland annat bero på att unga läser färre långa texter, och att de läser mindre tidningar och böcker- och mer på nätet.
IKT-bloggen vill förstås att eleverna ska ha gott ordförråd samtidigt som de är bra på att använda digitala verktyg. Därför lanserar jag nu projektet ”Veckans ord”, som ska pågå en period under våren.  Denna veckas kahoot med ”svåra ord” finns här!

Här kan du läsa hur en kahoot går till, om du inte redan testat!

Kommentera