Kan IT hjälpa blyga eller reserverade elever i klassrummet?

Is your classroom friendly to introverts?
Om man bara ska se ett enda Ted-talk rekommenderar jag det här. Det är intressant såväl för lärare som ur ett ikt-perspektiv.
Susan Cain, författare till boken ”Quiet: the Power of Introverts in a world that can’t stop talking” pratar bland annat om hur skolan är anpassad till de extroverta barnen, och hur vårt moderna samhälle kommit dithän.
Filmen  är oerhört intressant ur ett pedagogiskt perspektiv: Hur kan man göra för att låta även de introverta eleverna komma till tals utan att behöva göra det på de extroverta elevernas villkor? Jag är övertygad om att modern teknik är en av lösningarna, för nog är frasen ”du måste försöka vara mer aktiv i klassrummet” till den tysta flickan eller pojken rätt uttjatad? Här tycker jag att den största utmaningen ligger för oss som undervisar i ett samhälle med så högt tempo som idag: Hur tar vi vara på elevernas olikheter och lyfter dem för dem de är? Hur ofta försöker vi ändra deras personlighetsdrag för att underlätta våra egna bedömningar?

Tekniken möjliggör nya redovisningsmetoder och individanpassning

Kan vi med tekniken möjliggöra för flera olika personlighetstyper att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar? Kanske passar det bättre för en del barn att redovisa vissa saker genom att till exempel få göra en presentation som de talar in den muntliga delen av en redovisning till? För den elev som tycker att det är jobbigt att höras och synas kanske det finns bättre sätt att få visa sina kunskaper och därigenom komma mer till sin rätt och då också tydliggöra sina styrkor och svagheter bättre– vilket också underlättar för oss vuxna i skolan att individanpassa undervisningen utan att gå på knäna? Vilka egenskaper kräver vi av våra elever?

Susan Cain nämner bland annat hur vi genom fokus på grupparbeten och till och med genom möbleringen i klassrummet prioriterar och belönar de extroverta eleverna. Med ny teknik finns det absolut alla anledningar att fundera över om det finns nya sätt att göra gamla saker på. Kanske kan man låta eleverna grupparbeta genom att chatta eller skriva i ett gemensamt dokument online? Måste de verkligen alltid diskutera i en fysisk grupp i ett fysiskt klassrum- vilket ofelbart gör att det mest utåtriktade barnet hörs mest? Kanske visar det sig att det barn som säger minst i en gruppsituation tar mycket mer plats i ett skriftligt forum?

För den som vill läsa mer om Susan Cain och hennes råd till lärare rekommenderar jag hennes hemsida. Det finns också en recension av boken här.
Hon finns dessutom på såväl Twitter som Facebook.

Kommentera