virtual manipulatives- visualisera bråk, decimaler och procent

Virtual manipulatives är en gratisapp som låter dig visualisera bråk, decimaltal och procent och deras inbördes förhållanden. Den fungerar så att man väljer t.ex. vilket bråk man vill lyfta ut på den vita arbetsytan. Om man håller fingret en stund över talet visas dess decimalform och procenttal. Storleken på brickorna är också i proportion till talets storlek, följaktligen är 0,1 och 10% i samma färg och lika stora. För en elev som har svårt att förstå hur de här sakerna förhåller sig till varandra är appen ett enkelt redskap för att jämföra tals storlek och lära sig att förstå hur bråk, decimaler och procent hänger ihop med varandra.

Man kan välja mellan cirklar och staplar i appen. Med appens pennverktyg kan man också anteckna direkt på arbetsytan. Man kan också spara en bild av sin arbetsyta, med anteckningar etc, i bildrullen. Det gör att man också kan skapa uppgifter i den för att till exempel visa på tavlan eller för att ge eleverna som diskussionsunderlag. Man kan till exempel göra ett antal uppgifter där eleverna ska förhålla sig till olika tal och rangordna dem i storleksordning.

Trippelklickar man på en ”pusselbit” raderas den. Suddgummit fungerar lite otippat, så om man vill ta bort text man skrivit klickar man upprepade gånger på suddet. Det går inte att sudda med fingret.
Appen är en variant på en funktion som funnits på sidan http://www.abcya.com/, där det för övrigt går att hitta en mängd bra lärspel!
Där finns till exempel Fraction Bingo, där man kan öva på att förlänga och förkorta bråk, eller Adding decimals som också är ett roligt sätt att öva på decimaler och bråk. Sidan har också spel för att öva stavning, hur man formulerar ett trevligt brev, eller lär sig att räkna tiokamraterna. Eftersom det är en amerikansk sida är allt på engelska, men de flesta mattespelen kräver inte språkkunskaper. Stavnings- och ordlekarna fungerar också i engelskundervisningen för våra svensktalande barn, men då i andra årskurser än de som anges. För skolans engelsktalande elever borde spelen som rä sorterade på årskurserna K-5 stämma någorlunda. Många av spelen är sådana att de fungerar att göra tillsammans på tavlan. Spelen på webbsidan är gjorda i Flash. Det gör att de inte fungerar att spela i Safari på iPaden. Däremot fungerar de om man använder någon av de speciella webläsare som klarar Flash, till exempel appen Puffin.
På datorn fungerar de däremot utmärkt!

Kommentera