Mängder av lektionsförslag på PBS Teachers

PBS Teachers , som ligger bakom appen ”Lunch! Fetch…” Som jag skriver om i ett senare inlägg, finns en sida med en hel del användbart klassrumsmaterial, sorterat efter årskurs och ämne. Det är allt från ”Word of the Day” till kompletta lektionsplaneringar för ”Newpapers in the Digital Age”. Det finnsockså en del pedagogiska onlinespel, framför allt för de yngre eleverna. En del av dem fungerar bra att göra tillsammans på digital tavla.

Eftersom materialet är på engelska utgår jag från att åldersindelningarna skulle
fungera bra för Johannes engelskspråkiga klasser, men samtidigt kan säkert vissa saker gå att använda för ”fel” ålder framför allt i engelskundervisningen, eller som inspirationskälla för den egna undervisningen på svenska.
+ Oändligt med lektionsförslag, spel och lektionsplaneringar att inspireras av.
+ Det är lätt att söka på ämne och årskurs.
– En del spel och filmer är rätt högljudda (men tilltalar säkert de yngre barnen som då är målgruppen).
– En del videos går bara att se i USA.

Kommentera