Webbaserad ubildning i informationssäkerhet för fyror och femmor- från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en utbildning om informationssäkerhet, riktad till åk 4 och 5. Den finns på https://www.msb.se/skola/isa, och innehåller också en lärarhandledning. 

Jessica Helin, kommunikatör och handläggare i informationssäkerhet på MSB berättar på Internetdagarna 2013 om hur MSB ser på informationssäkerhet. 
Tillgänglighet -rätt person ska ha informationen vid rätt tidpunkt. 
Riktighet- man måste kunna lita på att informationen är korrekt. 
Konfidentialitet- endast behöriga ska kunna komma åt informationen. 
I vissa sammanhang använder MSB även kriteriet Spårbarhet. 

MSB har frågat elever i åk 5: 
Ganska alarmerande att så få elever har förtroende för lärarna om de upptäcker något farligt på nätet… Positivt att så många skulle prata med sina föräldrar dock… 
Frågan är om det betyder att vi på skolorna borde satsa mer på att få eleverna att vända sig till lärarna- eller om uppgiften snarare är att hjälpa föräldrarna att ha vettiga redskap att hantera eventuella problem på internet? Tål att funderas på. 

Kommentera