Användningsområden Book Creator

Det finns en mängd användningsområden för appen Book Creator, som jag postade en steg-för-steg instruktion för tidigare…

Stora möjligheter till indivdualisering
Något som är extra användbart är funktionen att låta eleverna prata in antingen det som syns på sidorna eller den text de skrivit. Bra träning också för de elever som har det lite jobbigare med läsning, både för att de då kan följa med i den text kompisarna skrivit medan den läses upp om de läser varandras texter, men också för att de själva kan läsa in sina egna texter. Det går också att vända på ordningen, och låta dem prata in handlingen först, för att kunna associera fritt, och sedan samla det i text. På så sätt måste inte heller texten vara lika lång som det talade- eftersom båda alternativen finns kvar. Det gör att en elev som tycker det är komplicerat att skriva allt den tänker inte behöver begränsas, utan kan skriva stödord på sidan, men berätta handlingen fritt.

Skriva grupparbeten
Sammanfoga olika gruppers arbeten till en bok

Öva på språk
Använd appen i språkundervisningen, och låt eleverna öva på att läsa in texten på olika språk. Det går att lägga flera ljudfiler på samma sida: De kan läsa in texten på både till exempel svenska och franska.

Gör en konstbok
Fota av elevernas målningar eller teckningar. Lägg en ljudfil på varje sida där eleverna kan berätta om sitt verk.

Gör en årstidsbok
Fota i naturen och låt eleverna berätta om fynden med ljudfiler och text.

Låt barnen öva på att skriva instruktioner
Låt eleverna skriva steg-för-steg-instruktioner till varandra i bokform. Sammanfoga till en ”klassens klokbok”.

Gör temaböcker
Eleverna kan göra temaböcker, tex om vikingatiden, medeltiden, ordklasser etc.

Gör egna låtar
Illustrera dem och lägg in ljudfilerna med musiken. Det ger möjlighet att sjunga med i texterna. Då kan klassen skapa egna sångböcker.

Gör egna poesiböcker

Låt barnen skriva och illustrera dikter och lägga in dem  i en gemensam bok, där de också övar på att läsa upp dem genom att läsa in dem som ljudspår.

Individualisera redovisningsmöjligheterna
Låt eleverna välja på att presentera framme vid tavlan med Keynote eller att göra en bok där de talar in sin redovisning. Ett bra sätt att få de blyga eleverna att visa vad de kan!

Kommentera