Känn historiens vingslag med appen Fornfynd och Riksantikvarieämbetet

Appen Fornfynd (15 kr) fungerar både på iPad och iPhone, och använder sig av den inbyggda GPS:en. Om man, som ovan, befinner sig i marker med historia som sträcker sig bakåt till järnåldern blir kartan full av pilar som markerar olika typer av fornfynd. Klickar man på pilen får man en kort beskrivning av vad pilen står för, tex om det hittats ett föremål där. Appen visar också nyare historiska fynd och platser, till exempel kulturminnesmärkta byggnader och miljöer.

Klickar man sedan på den lilla skylten får man mer information om vad pilen markerar ut på kartan.

Appen är ett roligt och spännande sätt att se vad som finns i närmiljön. Ett minus är att den kräver GPS, och att den inte har en sökfunktion på adresser. Å andra sidan går det att navigera sig fram via kartan till andra platser om man vet var de ligger.

Om man arbetar i klassrummet går det också att använda Riksantikvarieämbetets sida, Fornsök, som fungerar ungefär likadant som appen.

Sidan är lite mer komplicerad att använda än appen är, men när man lärt sig hur den fungerar finns det oändligt mycket att hitta i databasen. Här kan man till exempel se vad som finns i Johannes skolas närmiljö. För att få information om de markerade fornfynden markerar man symbolen och trycker på ”info-symbolen” (här orangemarkerad).

Både appen och Fornsök går att använda i både historia och samhällskunskap. Ett annat användningsområde är att leta reda på historiska fynd och låta eleverna skriva en historia utifrån det man får fram om platsen. Man kan också undersöka i förväg vad som finns i närheten av ett utflyktsmål, och passa på att väva in historieundervisningen i vardagen. I Fornsök kan man också välja kategori, och därför tex söka på en viss typ av lämningar. Det kan också ge en bild av vilken typ av bebyggelse som funnits i en viss typ av område, öppna för diskussioner om var människor valt att bosätta sig och varför etc.

Det enda negativa jag kan hitta med appe, bortsett från avsaknaden av sökfunktion,  är att den bara fungerar med internetuppkoppling. Man kan i och för sig titta på kartan innan man ger sig ut, eller koppla upp iPaden via telefonen om man har en telefon med sig ut med sig ut.

Kommentera