Skapa fantasifulla berättelser i Storybird

Webbsidan Storybird, som fungerar på både dator och iPad låter medlemmarna välja bland en mängd välgjorda illustrationer för att skapa egna berättelser. Det går lätt att skapa ett lärarkonto när man registrerar sig som medlem, och därifrån kan man både koppla individuella elevkonton och elevuppgifter. Allt detta alldeles gratis!

Utbudet av bilder som finns att välja på är stort, och de är uttrycksfulla, välgjorda och väcker såväl fantasi som inspiration.

Resultatet blir en snygg sagobok med professionella illustrationer. Det går att använda ett helt ”set” med bilder ur en och samma serie eller blanda bilder av olika illustratörer i en och samma saga.
Man kan självklart också använda bilderna som berättarstöd, eller diskutera olika situtationer med barnen utifrån dem. För barn som har svårt att komma igång eller skriva och fantisera fritt kan de tjäna som inspiration, och de kan också vara bra för att öva på att ha en röd tråd i sin berättelse, genom att diskutera hur man ska knyta ihop de olika bilderna. Ett annat användningsområde kan vara i språkundervisningen, för att öva på att skriva berättande texter på ett främmande språk.
Det finns också många färdiga berättelser av andra medlemmar som man kan använda, till exempel som högläsningssaga på interaktiv tavla, och ge alla barn möjlighet att följa med i både text och bild.

Ett exempel på en fin liten engelskspråkig saga om fantasi som någon har gjort till sin son, varifrån bland annat illustrationerna ovan är hämtade:

Här finns en kort berättelse jag gjort, utifrån en bildserie med små igelkottar: Berättelsen om den ensamma igelkotten och lillkusinen

Dessa punkter ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska kan man till exempel arbeta med genom Storybird:

  • Skapande av texter där ord och bild samspelar
  • Att skriva på dator(/iPad)
  • Språkets struktur
  • Att lyssna och återberätta
  • Muntliga presentationer om vardagsnära ämnen
  • Berättande texters budskap,uppbyggnad och innehåll.
  • Texter som kombinerar ord och bild.

Kommentera